Mijn benadering is onderzoekend te noemen. In aanleg, in proces en in materiaalkeuze. Uit nieuwsgierigheid ga ik doen. Zonder te willen weten wat de uitkomst is. Op die manier behoud ik de vrijheid die nodig is om het experiment zijn gang te laten gaan. Daarbij zet ik alles in: handen, voeten en mijn hele lijf. Uit de fysieke ervaring van het maakproces komt gaandeweg een beeld tevoorschijn. Vervolgens tracht ik in te grijpen op een zodanige manier dat het beeld gelegenheid krijgt neer te slaan. In die ontstaansgeschiedenis zijn  vlekken en kreukels in het papier even onontkoombaar als rimpels en littekens op een huid.