over mij

Geboren in 1963, opgegroeid in Noord-Limburg en Noord-Brabant. Na de middelbare school trek ik - in plaats van naar de kunstacademie - naar Zeeuws-Vlaanderen om via een uitstap naar Groot-Brittannië in 1986 te settelen in Den Haag. Zesentwintig werkzame jaren later besluit ik eind 2012 dat het tijd is om mijn leven naar eigen idee vorm te geven. Dat besluit resulteert in een project genaamd de Zwerfafvalreis: van september 2013 tot augustus 2014 trek ik met minimale bepakking te voet door Nederland, onderweg zwerfafval rapend. In eerste plaats omdat dát is wat ik wil doen. In tweede plaats om aan te tonen dat er meer mogelijk is dan we onszelf wijsmaken. In derde plaats om zwerfafval zichtbaar te maken.

Eenmaal terug in Den Haag groeit zwerfafval rapen al gauw uit tot het hebben van een bonte verzameling plastic. De oneindige variatie in soort, vorm en kleur brengt me ertoe zwerfafval te gebruiken om voorwerpen en afbeeldingen te maken. Al doende ontstaat de wens om mijn leven zó in te richten dat ik me volledig kan wijden aan het kunstenaarschap. Die kans krijg ik als ik in juni 2016 de gelukkige winnaar blijk van een crowdfunding-experiment met het basisinkomen. Voor de periode van 1 jaar ontvang ik maandelijks €1000, onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen: ik hoef er geen rekenschap over af te leggen en ik mag er mee doen wat ik maar wil. Het wordt een eigen atelier (antikraak) in een voormalig schoolgebouw in Zwijndrecht.

De plotselinge afwezigheid van geldstress is een nieuwe ervaring. Basisinkomen verlost me van de opdringerigheid van datgene waar we allemaal aan lijden, te weten een collectieve geldneurose. Weten dat primaire behoeften als voedsel, kleding, onderdak financieel veiliggesteld zijn, brengt een ongeëvenaard gevoel van rust teweeg. Uit die rust springt energie tevoorschijn. Energie, tijd en ruimte om al doende te ontdekken in welke richting ik me wil gaan ontwikkelen. Ik doe wat ik niet eerder kon doen: uitproberen. Het is ongekend bevrijdend. Zózeer zelfs dat ik de sprong waag om na afloop van het jaar die basisinkomen-gedachte in een eigen vorm te gieten. De lancering van dit unieke allesomvattende kunstproject vindt plaats bij de opening van de expositie 'dead centre of the universe' in mei 2017. Je geld of je leven is geboren!

je geld of je leven

Je geld of je leven is een experimenteel conceptueel kunstwerk. Deelnemers aan je geld of je leven schenken €10 per maand. Van dat geld leef ik, werk ik, maak ik, besta ik. Anders gezegd: je geld of je leven is idee en een levend organisme. Je geld of je leven zet vraagtekens bij de manier waarop we ons leven invullen. Je geld of je leven stelt de vraag of ons bestaansrecht nog wel bestaansrecht heeft. Met je geld of je leven daag ik niet alleen mezelf maar ook jou uit tot nadenken. Je geld of je leven gaat de confrontatie aan met de status quo. Je geld of je leven is een oefening in onvoorwaardelijkheid. Je geld of je leven brengt theorie in praktijk. Je geld of je leven legt de bodem onder mijn bestaan. Meedoen aan je geld of je leven betekent schenken zonder voorwaarden. Met je geld of je leven nodig ik je uit om kunst in vrijheid in leven te houden. Deelname aan je geld of je leven is een keuze, jouw keuze, geheel vrijwillig. Je geld of je leven is overigens géén bodemloze put: de bovengrens ligt op €1000 per maand. Dat maximum is nog niet bereikt. Je geld of je leven is levensvatbaar en gaat in 2020 het 4e jaar in. Wil je ook deelnemen aan je geld of je leven? Super tof! Meer informatie en hoe je kunt aanmelden vind je op de pagina JE GELD OF JE LEVEN.

werk

Mijn benadering is organisch te noemen. In aanleg, in proces en in materiaalkeuze. Vaak begin ik uit nieuwsgierigheid zonder te willen weten wat de uitkomst is. Op die manier houdt mijn handelen - het dóen - de vrijheid die nodig is om het ontstaansproces zijn gang te laten gaan. Om er handen en voeten aan te geven gebruik ik... mijn handen en mijn voeten. En al gauw ook mijn hele lijf. Indrukken worden afdrukken die uitdrukken. Er ontstaat een beeld. Soms klein en op andere momenten juist levensgroot. Wat het werk met elkaar gemeen heeft is de fysieke ervaring van het maken. In materiaal, handelingen en ruimte vormen zich nieuwe samenstellingen waarbij ik tracht op zó'n manier in te grijpen (of juist niet) dat dát wat er gebeurt de kans krijgt neer te slaan. De aldus ontstane afbeelding is evengoed een uitdrukking van het persoonlijke als een weerslag van het universele. Na afloop ondergaan zowel proces als beeld een evaluatie. Ik deins er niet voor terug om de maakgeschiedenis van het werk zichtbaar te laten. Vieze vingers, kreukels, vlekken zijn als rimpels op een huid, als littekens van ontstaan. Om het continue proces van veranderlijkheid en vergankelijkheid te benadrukken maak ik opzettelijk geen gebruik van vernis of fixeermiddel. Een werk kan wel definitief zijn maar kent nooit een einde. Het is en blijft in aard organisch. Een selectie van mijn werk vind je op de pagina PORTFOLIO.

kunstkar

De kunstkar is een door mij zelf gebouwd mobiel atelier, galerie, vervoermiddel en slaapplaats. Het is een mini-caravan met een fiets ervoor. De kunstkar is vijf maanden mijn huis geweest en ik heb er ruim 500 kilometer mee door het land gefietst. De kunstkar is de uitvalsbasis bij mijn activiteiten in de openbare ruimte. Kunstkar-activiteiten worden gepubliceerd op de pagina NIEUWS.