Vooruitblik [ONDER VOORBEHOUD]

 

Kunstkar en -kraam zijn in 2021 te vinden op de volgende locaties:

3 oktober - Ouwesylster markt, Keuningsstreek (langs het water), Oudebildtzijl
LET OP: van 13:00 tot 17:00 uur. https://www.friesland.nl/nl/plannen/evenementen/agenda/3887665835/ouwesylster-markt

11 september Lycklamapark, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag = kunstmarkt/-route Beetsterzwaag

4 en 5 september Teetùn de Hollen, Oosterdijk 16, Ryptsjerk = kunstmarkt/-route Maaitiidsevenemint

foto: Floriske Gerritsma
foto: Floriske Gerritsma

21 en 22 augustus Molkfabryk, Bergumerdaam 28, Burgum = kunstmarkt/-route  't Brûst

foto: Floriske Gerritsma
foto: Floriske Gerritsma