Vooruitblik [ONDER VOORBEHOUD]

 

Kunstkar en -kraam zijn in 2021 te vinden op de volgende locaties:

21 en 22 augustus Molkfabryk, Bergumerdaam 28, Burgum = kunstmarkt/-route  't Brûst

4 en 5 september Teetùn de Hollen, Oosterdijk 16, Ryptsjerk = kunstmarkt/-route Maaitiidsevenemint

11 september Lycklamapark, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag = kunstmarkt/-route Beetsterzwaag